جستوجوی حیات فرازمینی؛ محققان به دلیل محکمتری برای وجود آب در قمر مشتری دست یافتند

به گزارش خبرنگار ایمنا، جهانی که در آن زندگی میکنیم بسیار عظیم است و همین عظمت موجب کنجکاوی دانشمندان برای شناخت بیشتر کیهان و کشف حیات احتمالی بیگانگان شده است. با ارائه تئوری مورد نظر، لوی هندرسون، سفیر آمریکا در ایران، سفری به ایالات متحده داشت و در آنجا درباره موارد تعیینشده و نیز تمایل سیا برای طراحی افراد و ابزار مخفی عملیاتی جهت دستیابی به سرنگونی قطعی دولت مصدق بحث و بررسی شد. به قرار گزارش واصله سرتیپ دفتری به ریاست شهربانی تهران منصوب شده است و او سعی میکند از گارد گمرک که قبلا از جانب مصدق ریاست آن را داشت استفاده کند. میراشرافی از رادیو تهران اعلام کرد که فاطمی به دست مردم قطعه قطعه شده است.

شیراز بهسال ۹۰۹ هجری (۱۵۰۳ میلادی) به دست صفویه افتاد.

به گزارش همشهری آنلاین دکتر حمیدرضا نمازی ، رئیس موزه ملی تاریخ علوم پزشکی، با اعلام این خبر اشاره کرد که نمونه هایی از نشریات، پایاننامهها و ترجمه و تالیف اساتید متقدم پزشکی ایران، در این نمایشگاه عرضه شده است. به نظر من اگر کسی بخواهد در دانشگاههای خارجی تحصیل کند، میارزد که ۶ سال در این دانشکده وقت خود را تلف کند. ارکان این گاهشماری از نظر مبدأ و تطبیق نسبی آن با فصول، مانند گاهشماری هجری شمسی ایران است، با این تفاوت که در این گاهشماری پیشنهادی آرایه کبیسهها همانند گاهشماری میلادی گرگوری میباشد. شیراز بهسال ۹۰۹ هجری (۱۵۰۳ میلادی) به دست صفویه افتاد. فهرست برترین و مهم ترین کتاب های رشته جغرافیا را می توانید در فروشگاه اینترنتی کتاب رشد بیابید،.بروز بودن آنها از اهمیت بالایی برخوردار است..برای خرید کتاب های رشته جغرافیا به آسان ترین نحو ممکن میتوانید به فروشگاه اینترنتی کتاب رشد مراجعه نمایید و از پربارترین مجموعه کتاب خصوصا در زمینه جغرافیا دیدن فرمایید.

عکسهای روزنامههای آن زمان را مرور میکردم و دیدم در راستای جنگ نرمی که برای تفرقهافکنی میان ملت شکل گرفته بود، عکسهای آیتالله کاشانی را به شکل زشتی چاپ کرده بودند و البته هنوز هم گرفتار جنگ نرم انگلیسیها هستیم و فیلمها و سخنرانیهای تقطیعشده درباره ۲۸ مرداد را همچنان منتشر میکنند. برای نمونه، اقتصاد نیوزیلند شدیداً متکی به تولید و صادرات کشاورزی است. تعجبآور است که افراد دلسوز مکرر به دکتر مصدق اعلام خطر نمودند». بد نیست بدانید که آوالان کوهی به ارتفاع ۲۹۵۰ متر که در جنوب سنندج azhamechy.ir قرار گرفته است. وی خاطرنشان کرد: «بی اعتبار کردن سران نهضت»، «ایجاد آشوب در جامعه و ترساندن روحانیت» و همچنین «القای ناامیدی برای آینده» مراحل به انحراف کشاندن انقلاب است.

برای به انحراف کشاندن انقلاب توسط سرویسهای بیگانه، چند روش وجود دارد که نخستین آنها اختلافافکنی به کمک مطبوعات است؛ مثلا با چاپ کاریکاتورهای زشت و زننده از دکتر مصدق و آیتالله کاشانی، تلاش میکردند هر دو نفر را از اعتبار بیندازند؛ این دو هم گاهی خودشان و اکثر اوقات توسط اطرافیان، نابردباری به خرج میدادند و وجههشان مخدوش میشد. به تعبیر شهید مطهری بی توجهی به تاریخ در ۳۰۰ سال اخیر رخ داد و در زمانی که غرب به دنبال شرقشناسی بود و به ایرانشناسی روی آورد به گفته آل احمد ما نشستیم. به ویژه که در بریتانیا شرقشناسی از سوی وزارت امور خارجه آن رخ داد و انگیزه استعماری را دنبال میکرد. او ادامه داد: شرقشناسی و ایرانشناسی حرکت علمی نبود بلکه حرکتی استعماری بهشمار میرفت. واکنش دولت در عمل حاکی از سردرگمی انفعالی و بیبرنامگی مطلق در مقابل کودتاگران بود و در عصر 28 مرداد، حرکت دولت دکتر مصدق متوقف و نابود شد».

این محقق تاریخ با اشاره به کودتای 25 مرداد گفت: در روز موعود کودتای نافرجام 25 مرداد 1332 شکست خورد و در پی آن با سماجت کودتاگران و نیز بیفکری و کوتاهبینی دولت مصدق و متأسفانه عدم اطمینان لازم به تفکر محوری بزرگان نهضت ملی نفت، که مرحوم آیتالله کاشانی در رأس آن قرار داشت، تا آنجا که در 27 مرداد 1332 طی نامه مهمی ضمن مطلع ساختن دکتر محمد مصدق از امکان وقوع کودتای آمریکایی، از وی تقاضای هوشیاری و دفع فتنه نمود و همچنین تقاضای همکاری دوطرفه جهت خنثیسازی کودتا را داشت که با پاسخ سرد، منفی و بیمنطق دکتر مصدق مواجه شد و آخرین شانس نهضت مقاومت ملی نیز از بین رفت و روز 28 مرداد 1332 از جانب کودتاگران روز رستاخیز ملی و از طرف ساختار نهادینه مردم ایران کودتای 28 مرداد نام گرفت و آنطور که دکتر صدیقی در خصوص وقایع روز 28 مرداد مطرح نمود اینکه «متأسفانه دولت هیچ آمادگیای برای مقابله با کودتا نداشت.

وی در بیان نحوه اجرای این طرح گفت: ریاست اینتلیجنس سرویس انگلستان و رئیس سیا موافقت رئیسجمهور وقت آمریکا را کسب کردند و عروس خوبان خود یعنی کرمیت روزولت را به عنوان فرمانده میدانی و عملیاتی در تهران انتخاب کردند. این سندپژوه بیان کرد: در حوزه به تاریخنگاری توجهی نمیشود و به نظرم مطالبه ما از حوزه در این زمینه باید توجه به تاریخ باشد. هنوز زود است که بتوانم جزئیات دقیق جریانات 36 ساعت گذشته را بیان کنم. ایشان میگویند: مردمی شدن صنعت نفت به علت تلاشهای آیتالله کاشانی، آیتالله خوانساری و فدائیان اسلام است. دریاچه های نمکی قشنگی داره که بعضی هاش خشک شدن و مناظری مثل عکس های فوق را به وجود آوردن. حقانی درباره اینکه آیا دکتر مصدق خودش در کودتا همکاری کرد یا نه، گفت: به نظر بنده دکتر مصدق خودش به بنبست رسیده بود و وقتی به بنبست رسیده است، نمیتواند بنبستشکنی کند.

محمدرضاشاه با مطالعه متن تلکس رنگ از چهرهاش پرید، ثریا با مشاهده دگرگونی حالت و چهره همسرش از جای برخاست و پس از خم شدن به طرف شاه و خواندن متن تلگراف ناگهان از شوق به گریه افتاد و در آن هنگام شاه خطاب به چند نفری که در اطراف میز آنها جمع شده بودند گفت: «این یک انقلاب است، انقلاب راستین و افتخارآمیز، سرانجام ما دارای یک قانونی شدیم». رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر اظهار کرد: سخنرانی سال 13۵۷ آیتالله طالقانی در کنار مزار دکتر مصدق را گوش میکردم و ایشان «اختلافافکنی بین سران نهضت» و «رفتار احزاب سیاسی» را دو عامل شکست خوردن نهضت ملی شدن نفت میدانند.

رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر انقلاب مردم ایران جزء سه انقلاب بزرگ قرن بیستم است. تاریخ شناسنامه و هویت هر ملتی است و به تعبیری میگویند تاریخ جامعهای است که شکستهای خودش را تکرار میکند. قرار گرفتن زیر نور مستقیم آفتاب می تواند موجب آسیب به پوست شما شود. از قرار معلوم، این کاوشگر از فاصله ۲۳.۳ میلیارد کیلومتری، دادههای عجیبی به زمین مخابره میکند؛ دادههایی که به گفته پژوهشگران احتمالاً به یک ایراد و مشکل در سامانه ناوبری آن بر میگردد. بار سوم نیز در سال 1332، چرچیل مجددا در پیوند با شبکه صهیونیستی مستقر در اروپا و جهان غرب، طرح مداخله در ایران و کودتای اوت را رهبری کرد و به سرانجام رساند. ـ در زمان خرید سهام دارسی برای دولت انگلستان چرچیل وزیر جنگ بود و با حمایت شبکه صهیونیستی دولت لوید جرج و لرد ریدینگ یهودی، نایبالسلطنه هند، کودتا را به فرجام رسانید و در مرحله بعدی دیکتاتوری پهلوی را در ایران مستقر کرد.

سجادی با اشاره به موفقیتهای اخیر ورزش دانش آموزی گفت: این روزها قهرمانی نوجوانان کشتی گیر یا نوجوانان والیبالیست را به هم تبریک میگوئیم یادمان نرود که این نوجوانان در سن آموزش و پرورش هستند؛ این تبریک را باید به وزارت آموزش و پرورش بگوییم. به نظرم ما ایرانیها باید راجع به کودتای ۲۸ مرداد و اختلافافکنیها، خیلی مطالعه کنیم. این فیلم بیش از ۱٫۸ میلیارد دلار در سراسر جهان فروخت و به پرفروشترین فیلم ۲۰۲۱ و پرفروشترین فیلم سونی پیکچرز تبدیل شد. استرنج آماده میشود تا طلسم محدود شده را برگرداند و ابرشرورها را به جهان مربوطه خود بازگرداند، اما پارکر استدلال میکند که اگر قدرت و جنون تبهکارانه آنها را که باعث مرگشان شد، درمان کند؛ سرنوشت آنها پس از بازگشت تغییر میکند. مکی نیز بر نامه ارسالی آیتالله کاشانی به دکتر محمد مصدق یک روز پیش از کودتا تأکید کرد و جواب مصدق را شاهدی بر ادعاهای پیشین دانست و گفت: قطعا جای خالی «بصیرت علمی و عملی» بهوضوح روشن میباشد.

این استاد تاریخ معاصر ادامه داد: مثلی است که میگوید: تنها جایی که در آن کودتا نمیشود، آمریکاست؛ چون در کشور خودش سفارتخانه ندارد! زیرا اولین مرتبه نام خودش را اینگونه تلفظ کرده بود. سپس مرحله بالایی “الکترون” موسوم به” فوتون”، موتور خود را روشن می کند تا مدار فضاپیما را بالا ببرد. امیر مکی سخنان خود را چنین پایان داد: کودتای صورتگرفته آمریکا را تشویق کرد تا در آینده نیز چند دولت نامطلوب دیگر را با شیوههای مشابه آنچه در ایران انجام داد در سرتاسر جهان بر سر کار بیاورد و عوامل دستنشانده خود را به کار بگمارد و مهرههای خود را در سایر کشورها بهکار گیرد و تا به امروز که با جنگهای نیابتی کماکان خود را در پس پرده اغتشاش پنهان کرده و آشکارا درصدد تسخیر مرزهای خاورمیانه جدید است، اما امروز، روزی دگر است! از قرار معلوم گزارشهای رسیده به شهرستانها تلگراف فرستاده میشود و آنها تشویق میشوند که تظاهرات مشابهی در طرفداری از شاه انجام دهند.

چون در روز شما با معجزه حرکت ریگ های روان، پوشش گیاهی منحصر به فرد، حشرات و جانداران مقاوم کویر و هوای گرم و آفتابی رو به رو هستید و در شب با آسمان پرستاره که بدون حضور آلودگی نوری، ستارههای بیشمارش را به شما عرضه میکند. انشاءالله به نقطهای برسیم که فرآیند «روایتگری» به «مناظره» تبدیل شود تا یکطرفه نباشد. حالا دکمه محاسبه را کلیک کنید تا تاریخ تقریبی روز زایمان و تاریخ سزارین خود را مشاهده کنید. ایلات و عشایر و شهرهای ایران را “پلوارد انگلیش” مینویسد؟ بنابراین ساعت شهرهای مختلف در کشورهای چند زمانه ممکن است باهم متفاوت باشند. او یک جنایتکار بود و به اغلب شهرهای ابران سفر کرد. در اصل نگرانی ما از تیم تألیف نیست، نگرانی ما وفادار بودن به چارچوب آموزشی جغرافیا و مطابقت با آن است. • وابستگی محتوای کتاب به فناوری، عاملی محدودکننده از نظر زمانی و کمبود امکانات در مراکز آموزشی است.

ـ مجله تایم در گزارشی در 31 اوت 1953 نوشته است: «ساعت 1 بعد از ظهر روز 28 مرداد به وقت رم، شاه و همسرش که برای خرید رفته بودند به هتل اسکلسیور (Excelsior Hotel) بازگشتند و پس از صرف غذا در رستوران هتل در حین خوردن قهوه، یکی از خبرنگاران خبرگزاری آسوشیتدپرس وارد رستوران شد و با شتاب به طرف میز شاه رفت و متن تلکس مخابرهشده چند دقیقه قبل را که حاکی از پیروزی کودتا و به قدرت رسیدن زاهدی بود، به دست او داد. اطلاعات موثقی حاکی از آن است که نیروهای طرفدار زاهدی، ستاد ارتش و سایر ادارات انتظامی را در کنترل دارند. مازندران به اهالی اتریش اجازه ورود و خروج و گردش و زندگانی بدهد، و در مقابل اتریش در مسلح کردن نیروهای گارد ملی مازندران اقدام کند. آنها تصمیم گرفتهاند تا پیام ویژهای به فضا بفرستند تا شاید روزی پیغام زمینیان به دست موجودات فرازمینی احتمالی برسد.

4. کرمیت روزولت به نمایندگی از آمریکا، دریافت فرامین امضاشده را عهدهدار و توسط مأموران سیا به زاهدی تحویل گردد و همچنین تضمین بر خروج شاه از تهران در روز موعود کودتا صورت پذیرد. مقرر شد که سیا عملیاتی مشترک را با اینتلیجنس سرویس بریتانیا (SIS) رهبری کند، سپس تصمیم بر آن شد که افسران سیا و اینتلیجنسسرویس طرحی را در قبرس، تنظیم و تهیه کنند که برای تصویب نهایی به ادارات مرکزی دو دولت، یعنی وزارت خارجه آمریکا و نیز انگلیس، ارائه شود.

موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر هم در این مراسم گفت: ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ یادآور یک خاطره تلخ در ذهن مردم ایران است؛ چون نهضت ملی شدن صنعت نفت در یک نیمروز توسط نیروهای نظامی، اراذل و اوباش و در اصل سرویسهای اطلاعاتی بیگانه نظیر «اینتلیجنت سرویس» و «سیآیای»، به همراه شبکه صهیونیستی و ناشناخته در کشورمان یعنی «بدامن»، شکست خورد. » در صورتی که یک جنگ نرم مفصل علیه نهضت ملی شدن صنعت نفت راه انداخته بودند و این طور نبود که طی یک نیمروز کودتا انجام گیرد.

سخنران دیگر این مراسم امیر مکی بود که سخنان خود را چنین آغاز کرد: محمدرضا پهلوی و تمامی کانونهای حامی او به درستی اتحاد و چرخش مشترک دول ایالات متحده آمریکا و بریتانیای کبیر را درک کرده بودند و تلاش خود را برای بهرهبرداری حداکثری سیاسی و اقتصادی از آن را در مشت خود دیده و چراغ سبز منعطفی را به ایشان نشان دادند و اما اندیشه تئوری براندازی دولت ملی مصدق در تفکر مشترک آمریکا و انگلیس را نیز میتوان در نوشتهای از والترلاکوئیر (Walter.z.Laqueur) اندیشهپرداز منتقد یهودی در سال 1956، این چنین خلاصه کرد که «ناسیونالیسم در خاورمیانه نیروئی مخالف کمونیسم نیست، به عکس، در وضع کنونی هموارکننده راه کمونیسم و همکار آن است. جلد دوازدهم: به عصر قاجار، تحولات مذهبی، روابط خارجی ایران با عثمانی و دول قدرتمند اروپایی، زمینههای قیام و انقلاب مشروطه، نقشهای طبقات اجتماعی در تحولات سیاسی و اجتماعی، ورود تمدن جدید به ایران و بسیاری مسائل دیگر نیز پرداخته میشود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار